Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

'Mijlpaal in samenwerking'

 

 

 

 

 

 

Pieter van Leusden, voorzitter Koninklijke Hibin: "Dit is een mijlpaal in de samenwerking tussen fabrikanten en groothandel. Met het convenant bevestigen partijen aan elkaar dat zij dezelfde digitaliseringsdoelstelling hebben en voor ETIM-classificatie kiezen om die te realiseren. Het convenant betekent dat we allemaal tegelijk in actie komen en elkaars inspanningen versterken.”