Netwerk Bouwtoelevering

Fabrikant van de Toekomst 2021

Fabrikanten van Bouwmaterialen zijn innovatief. Niet alleen op het gebied van productontwikkeling, maar zeker ook waar het gaat om verduurzaming, versnellen van het bouwproces en verbetering van de bouwlogistiek. Met de tweejaarlijkse Fabrikant van de Toekomst-verkiezing vraagt Hibin meer aandacht voor de innovatieve rol van fabrikanten. De eerstvolgende editie is in 2023. Maak kennis met de innovaties die eerder in de prijzen vielen. 

De aanpak van de Fabrikant van de Toekomst-verkiezing sluit aan bij de in 2019 opgestelde strategie van Hibin. Die strategie is gebaseerd op vier maatschappelijke opgaven (tekstlink> die deel uitmaken van de dagelijkse praktijk van leden. Het zijn opgaven waarbij de bouwtoelevering een bijdrage kan leveren door inzet van haar kennis, positie en rol. De verkiezing van de Fabrikant van de Toekomst geeft extra aandacht voor innovaties die de gezamenlijke doelen dichterbij kunnen brengen.

Het initiatief om deel te nemen ligt bij fabrikanten zelf. Alle fabrikanten die actief zijn voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector, kunnen meedingen met hun innovatieve product of proces. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de innovaties op hun bijdrage aan de vier strategische doelen van Hibin. Inzenden kan dan ook in vier categorieën:

  • Versnelling van de bouw en renovatie-opgave
  • Minder primaire grondstoffen
  • Data voor stroomlijning van de bouwsector
  • Hindervrije bouwlogistiek.

Per categorie kan de jury innovaties nomineren. In tweede instantie volgen daaruit winnaars per categorie en een overall winnaar. Daarna volgt onder leiding van USP Marketing Consultancy nog een publieksonderdeel. Medewerkers uit de bouwtoelevering kunnen alle genomineerde innovaties een rapportcijfer toekennen. De innovatie die het hoogste gemiddelde behaalt, wint de publieksprijs.

RcPanels won in 2021 de juryprijs van de Fabrikant van de Toekomst

VELUX Nederland won in 2021 de publieksprijs van de Fabrikant van de Toekomst

Weekamp Deuren won in 2018 de eerste editie van de Fabrikant van de Toekomst