Conjunctuurmeting najaar 2022: Bouwmaterialengroothandel: winstmarge onder druk en lagere omzet in 2023

Het jaar 2022 kenmerkt zich onder andere door verschillende crises. Meerdere globale en lokale ontwikkelingen spelen gelijktijdig en zijn van invloed op de bouw en de bouwgroothandel. De halfjaarlijkse conjunctuurmeting tracht om de bouwgroothandel te voorzien van cijfermatig inzicht op 2022 en de verwachtingen voor 2023. De antwoorden liggen als gevolg van de ontwikkelingen meer dan anders uit elkaar; de uitkomsten worden in gemiddelden gecommuniceerd.

De bouwmaterialengroothandel verwacht in 2023 een omzetdaling van -3,2%. De verwachtingen zijn minder positief dan in het voorjaar 2022. De verandering in omzet in het najaar 2022 ten opzichte van het najaar 2021 bedraagt +4,2%. De winstmarge zal naar verwachting van de ondernemers in de branche in 2023 licht dalen met -0,4%. De verwachtingen zijn minder positief dan de verwachting uit de conjunctuurmeting voorjaar 2022. Toen werd uitgegaan van een margegroei van +0,6%. De bedrijven geven aan dat de bouwvolumes afnemen. Deze afname is groter dan de omzetdaling in euro’s laat zien. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting najaar 2022 van Koninklijke Hibin, netwerk van de bouwtoelevering.

De respondenten melden in het najaar van 2022 een gemiddelde stijging van de inkoopprijzen met 15%. Afhankelijk van het assortiment zijn de onderlinge verschillen groot. Bijna de helft van de respondenten gaat uit van 11 tot 25% hogere inkoopprijzen. De respondenten geven aan de hogere inkoopprijzen over het algemeen door te kunnen berekenen; 27% kan het volledig doorberekenen, 40% kan dat grotendeels doen en nog eens 30% geeft aan de gestegen prijzen gedeeltelijk te kunnen doorberekenen. Organisaties voorzien in de komende twaalf maanden scherpere prijsconcurrentie (45%), verdere digitalisering van het bestelproces (42%), kostenreductie (24%) en vergroting van de bedrijfsomvang door eigen groei/acquisitie (24%).

Uitdagingen en kansen
De grootste uitdagingen in de branche zijn de gestegen energiekosten (59%), de stikstof-problematiek (43%), de gevolgen van de oorlog in Oekraïne (41%), personeel/arbeidsmarkt instroom (35%) en duurzaamheid (30%). De digitaliseringsthema’s voor volgend jaar betreffen e-commerce (67%), ERP (57%) en datamanagement (50%). Waar in het voorjaar 2022 een derde van de respondenten aangaf e-commerce te zien als grootste uitdaging, geeft nu slechts 8% aan dit als grootste uitdaging te zien.

In 2023 verwacht de helft van de respondenten extra behoefte te hebben aan gekwalificeerd personeel, waarbij 60% aangeeft geschikt personeel te kunnen vinden. Bedrijven verwachten gemiddeld 2,4 fte extra nodig te hebben.

Het percentage internetverkopen als onderdeel van de totale omzet in het najaar 2022 ten opzichte van het najaar 2021 is gestegen naar 7,5%.

De respondenten geven aan dat service en toegevoegde waarde (60%) en kennis en deskundigheid (57%) de grootste kansen zijn voor de bedrijven.

Bedreigingen en knelpunten
De grootste bedreiging in de markt is de onvoorspelbaarheid van de prijsontwikkeling (35%). Eveneens geeft 77% van de respondenten aan dat de onvoorspelbare prijsontwikkeling het grootste knelpunt is die kansen in de weg kunnen zitten. Op afstand voeren respondenten de gevolgen van de Oorlog in Oekraïne (16%), grondstoffentekorten (14%), ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (11%) en energieprijzen (11%) aan als bedreigingen.

Marktontwikkelingen
Net als in eerdere metingen blijkt uit de conjunctuurmeting najaar 2022 dat circa driekwart van de omzet uit de woningbouw komt. Het aandeel nieuwbouw bedraagt de helft van de totale omzet; de andere helft betreft renovatie en onderhoud en is daarmee onveranderd. Het omzetaandeel van particulieren daalt de laatste twee jaar. Het percentage van de totale omzet bedraagt in 2022 13%. Binnen het omzetaandeel van bedrijven zijn de aannemer voor 61% en de zzp’er en klusbedrijven voor 39% verantwoordelijk van de totale omzet in het 2022.

Over de Hibin Conjunctuurmeting
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2022 is het 23e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche. Wil jij de halfjaarlijkse conjunctuurmeting ontvangen? Vul dan de halfjaarlijkse conjunctuurenquête in.