Docenten

Docent Peter Ligthart

< Terug
 

Peter studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en studeerde af op het functioneel ontwerpen van gebouwen. Hij begon zijn carrière bij Bouwcentrum in Rotterdam en was daar betrokken bij de ontwikkeling van het Bouwbesluit. De bouwregelgeving is een rode draad in het vervolg van zijn loopbaan gebleken. Hij is nu als zelfstandig adviseur bouwregelgeving voor verschillende organisaties actief. Zo is hij voorzitter van het College van Deskundigen Kwaliteitsborging.

Het onderwijs is de tweede rode draad in zijn carrière. Hij was docent op de aannemersopleiding (KOB) en werkte voor onder andere BOB, Hout Opleidingscentrum (HOC), Sertum, NVM-SOM (inmiddels Academie voor Vastgoed), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de Haagse Hogeschool. In zijn cursussen komen naast bouwregelgeving onderwerpen aan de orde zoals kwaliteitszorg en certificering, elementaire bouwkunde, constructieleer en bouwfysica.

Hij wordt enthousiast van een goede interactie met cursisten en hij speelt graag in op vragen van de deelnemers. Zijn lessen zijn daarom nooit precies hetzelfde. Inzicht en begrip vindt hij minstens zo  belangrijk als parate kennis.

Sinds begin 2018 is Peter docent van de Hibin-opleiding Bouwen en Bouwmaterialen B.