Platform

Het P&O-platform is een overlegorgaan zonder vaste deelnemers. Het is een netwerk voor hrm/p&o-medewerkers, vestigingsleiders en anderen die bij het p&o-beleid van hun bedrijf betrokken zijn. Het overleg dient een aantal doelen:

  • P&O'ers informeren over cao-ontwikkelingen;
  • P&O'ers ondersteunen in implementeren van de cao-afspraken in hun organisatie;
  • Informatie en tips verzamelen met betrekking tot de uitvoering van de cao ten behoeve van cao-partners;
  • Uitwisseling en bespreken ontwikkelingen op het gebied van personeel, organisatie, duurzame ontwikkeling e.d.