Opleidingen

Mbo keuzedeel

Keuzedeel is resultaat van samenwerking
Hibin brengt mbo-onderwijs en ondernemers in de bouwtoelevering samen. Studenten kunnen kennismaken met de branche en bedrijven worden in contact gebracht met potentiële werknemers. Bestaande medewerkers kunnen op basis van het Hibin-curriculum een mbo-diploma of -certificaat behalen. Zo wordt voor beide groepen een goede aansluiting tussen opleiden en werk bevorderd. De samenwerking heeft een opleidingstraject voor een mbo-diploma of -certificaat met het keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies opgeleverd. Hibin en Albeda trekken samen op in uitvoering, begeleiding en examinering. 

Gericht ontwikkelen
Voor Hibin is de aansluiting van het eigen vakgerichte programma op het reguliere mbo-onderwijs van groot belang. Het keuzedeel kan in de praktijk onderdeel zijn van de doorlopende leerlijn die Hibin biedt. Daarmee hebben mbo-studenten al in een vroeg stadium van hun carrière zicht op hun ontwikkelmogelijkheden en kunnen ze gericht aan verdieping van hun vakkennis werken.

Praktische vakkennis
Het keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies is geschikt voor studenten van bol/bbl-opleidingen Handel op commercieel gebied op niveau 3 en 4, zoals verkoopspecialisten, commercieel medewerkers en (junior) accountmanagers. Daarnaast is het keuzedeel ook als losse opleiding te volgen die leidt tot een mbo-certificaat.

Het keuzedeel bestaat uit online zelfstudie, werkplekopdrachten en bijeenkomsten. De mbo-student sluit het keuzedeel af met een presentatie van het portfolio. Voor de samenstelling van het keuzedeel is gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van Hibin. Het keuzedeel bestaat uit een aantal praktische e-learningmodules en basisopleidingen op het gebied van bouwen, bouwkunde, -materialen en -logistiek, en tekening lezen.

De studenten die een volledige mbo-opleiding volgen zijn ingeschreven bij Albeda en melden zich (via de werkgever) ook aan voor het keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies. De studenten die enkel een mbo-certificaat willen behalen geven zich op via de website van Hibin. Samen met Hibin wordt een persoonlijke studieplanning gemaakt.

Het keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies bestaat in totaal uit 240 studie-uren. Onder begeleiding van een docent en een praktijkopleider doorloopt de mbo-student verschillende modules die online, in een digitale leeromgeving gevolgd kunnen worden. Men maakt verschillende werkopdrachten en de meeste modules worden afgesloten met een online toets. De belangrijkste modules gaan over bouwen en verschillende bouwmaterialen. Zo leert men bijvoorbeeld de verschillende bouwfasen en -methoden kennen en leert de deelnemer alles over materialen als stenen, hout, kunststof en isolatiemateriaal of over vloeren, wanden en ramen. Daarnaast is er veel aandacht voor het leren lezen van bestek en tekening en kennis over bouwlogistiek. Na het positief afronden van het keuzedeel ontvangt de mbo-student een aantal erkende branchediploma’s.

Inhoud
Het keuzedeel bestaat uit de volgende onderdelen:

Basiskennis Bouwmaterialen, deze bestaat uit:

 • E-learning module Fundering en vloeren
 • E-learning module Buitenwanden
 • E-learning module Hellend Dak
 • E-learning module Plat Dak
 • E-learning module Binnenwanden

- Tekening lezen
- Bouwen en Bouwmaterialen A (assortiment en klanten)
- Basiskennis Bouwkunde
- Basiskennis Bouwlogistiek
- Bouwen en Bouwmaterialen B (verkoop in kort bestek)

Bestemd voor
Het keuzedeel is geschikt voor alle werknemers in de bouwmaterialenhandel die een mbo-opleiding volgen of een mbo-certificaat willen behalen.
Het keuzedeel is geschikt voor studenten van BOL/BBL-opleidingen Handel op niveau 3 en 4:

1. Verkoopspecialist (3)
2. Verkoopadviseur (3)
3. Commercieel medewerker (3)
4. (Junior) accountmanager (4)
5. Vestigingsmanager groothandel (4)

Voorkennis
Om het keuzedeel goed te kunnen volgen is de student in het bezit van een vmbo of vergelijkbaar niveau. Verder kan de student goed met een computer overweg.

Werkwijze
De studenten zijn ingeschreven bij een roc en melden zich (via de werkgever) ook aan voor het keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies. Samen met Hibin Opleidingen wordt een persoonlijke studieplanning gemaakt. Het keuzedeel bestaat uit online zelfstudie, werkplekopdrachten en bijeenkomsten. De mbo-student sluit het keuzedeel af met een presentatie van het portfolio.

Resultaat
Na het volgen van het keuzedeel is de (mbo-)student in staat om

 • de bouwkundige taal van klant en leverancier te begrijpen;
 • bouwkundige vraagstukken te analyseren;
 • relaties te leggen tussen bestek en tekeningen;
 • de materiaalbehoefte in te schatten;
 • verbanden te leggen tussen de eisen aan een bouwdeel en de bouwmaterialen uit het assortiment;
 • verbanden te leggen tussen materialen en systemen binnen verschillende productgroepen;
 • veel voorkomende bouwfouten te herkennen;
 • de invloed van logistieke kosten op de omzet te berekenen;
 • een commercieel technisch (materialen)advies te geven.