Cursus

Bouwen en Bouwmaterialen C (CTB - 1)

Bouwkunde en productkennis voor binnen - en buitendienst.

Het vakmanschap in de bouwmaterialen bestaat zeker voor de helft uit kennis van bouwen en bouwmaterialen. Op het niveau van de binnen- en de buitendienst moet je immers echt weten waar je over praat om gesprekspartner en adviseur van de aannemer, architect en projectontwikkelaar te zijn.

Inhoud
In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het meest recente Bouwbesluit;
 • Normen en kwaliteitsaspecten en – bepalingen voor bouwmaterialen;
 • Duurzaam bouwen, energieneutraal bouwen, duurzame bouwmaterialen;
 • Bouwfysische aspecten die bij duurzaam bouwen een rol spelen;
 • Precisering van de belangrijkste prestatie-eisen die worden gesteld aan gebouwen en aan afzonderlijke bouwdelen;
 • Interpreteren van technische specificaties in de documentatie van leveranciers en het waar nodig gebruiken van deze specificaties bij het geven van advies;
 • Het berekenen van de materiaal - en arbeidscomponent als deel van de totale (integrale) bouwkosten van bouwdelen en het integreren van deze informatie in materiaaladviezen;
 • Duurzame materiaal - en systeemoplossingen bij het bouwen en renoveren worden behandeld voor elk bouwdeel en voor de afbouw;
 • Verantwoord advies geven ten behoeve van de systeem - en productselectie bij concrete nieuwbouw - en renovatieprojecten;
 • Bij systeem - en productselectie rekening houdend met:
  • kenmerken en voor- en nadelen van producten en systemen;
  • bouwtechnische aspecten en regels die van toepassing zijn;
  • belangen van de aannemer;
  • belangen van de eigenaar (total cost of ownership);
  • belangen van de gebruiker;
  • duurzaamheid;
 • Laatste ontwikkelingen in de bouw waaronder Prefab, Duurzaam - en Circulair Bouwen, etc.;
 • Een specialisatieonderwerp naar keuze om op af te studeren.

Bestemd voor
Medewerkers in binnen- en buitendienst met enkele jaren ervaring.

Voorkennis
Je hebt de opleiding Bouwen en Bouwmaterialen B gevolgd (of een aantoonbaar vergelijkbaar niveau) en je kunt een bouwtekening en bouwdetails lezen en toelichten.

Vooropleiding
Bouwen en Bouwmaterialen B (verkoop in kort bestek)
Tekening lezen

Werkwijze
Bouwen en Bouwmaterialen C - CTB 1 is een Blended Learning opleiding. Dit betekent dat je naast klassikale bijeenkomsten ook thuis studeert en (werkplek)opdrachten maakt in de digitale leeromgeving van Hibin Opleidingen.

Resultaat
Na de opleiding:

 • kun je professioneel omgaan met tekeningen en bestekken;
 • kun je putten uit een flinke hoeveelheid parate productkennis ;
 • heb je een praktisch inzicht in bouwregelgeving, bouwconstructie en bouwfysica en kun je dit helder en duidelijk vertalen naar de klant en diens project;
 • kun je je klant helpen kiezen voor een optimale prijs/kwaliteitverhouding;
 • ben je op technisch vlak een uitstekende gesprekspartner voor de aannemer, de ontwikkelaar of architect.

Bekijk ook:

Duur
16 dagen van 13.00 - 20.00 uur

Investering
Cursusprijs: € 7.215,-
Hibin-leden: € 6.495,- (korting 10%)