Cursus

Bouwdeelcursus Fundering en Vloeren

Een basiscursus rondom producten, hun toepassing en verwerking in de opbouw en afwerking van fundering en vloeren.

Het werken in de bouwmaterialenhandel vraagt om continu opfrissen van kennis om de klant optimaal te kunnen bedienen. In deze cursus maak je op een praktische manier kennis met de belangrijkste aspecten van het bouwdeel fundering en vloeren. Ter voorbereiding op de praktische cursusdag krijg je toegang tot een e-learningmodule met daarin belangrijke basiskennis over het onderwerp, (toets)vragen en opdrachten.

Inhoud
De onderwerpen die in de bouwdeelcursus fundering en vloeren aan de orde komen zijn:

 • Het uitzetten en maatvoeren van
 • De fundering van gebouwen (diverse bekistingen)
 • De vloeren van gebouwen (begane grondvloer en verdiepingsvloer)
 • Vloertoepassingen (o.a. afwerking van vloeren)

Je gaat dus echt aan het werk met het materiaal. Tijdens het uitvoeren van de opdrachten heb je de beschikking over praktische handleidingen en overzichten (ook handig in je dagelijkse werk!).

Elke opdracht wordt nabesproken. Waarom en wanneer kies je voor dit product met deze toepassing en verwerking? Waar moet je goed op letten? Welke adviezen kun je aan de klant geven? Wat heeft een klant allemaal nodig en wat kun je dus nog meer verkopen?

De dag wordt afgerond met een toets die je goed kunt maken als je de e-learning en de lesdag volgt.

Je ontvangt na enige tijd een certificaat voor deelname aan de bouwdeelcursus.

Bestemd voor
Talentvolle magazijnmedewerkers, baliemedewerkers, verkopers binnen- en buitendienst die meer achtergrondinformatie willen krijgen van de bouwtechnische aspecten van fundering en vloeren.

Werkwijze
Ter voorbereiding op de praktische cursusdag krijg je toegang tot een e-learning module met daarin belangrijke basiskennis, (toets)vragen en opdrachten. De cursusdag zelf start met een kort theoriedeel waarna al snel praktijkwerkzaamheden uitgevoerd of gedemonstreerd zullen worden. Aan het eind van de cursusdag volgt een toets, waarmee je kunt meten hoeveel kennis je hebt opgedaan van dit bouwdeel.

Resultaat
Na afloop van de bouwdeelcursus fundering en vloerenkun jemet een gedegen theoretische achtergrond klanten in bouwmaterialenhandel te woord staan. Je bent in staat klanten verder te helpen of door te verwijzen naar een collega die gespecialiseerd is in het vraagstuk van de klant. Na afloop van de cursus kun je:

 • Een klant begeleiden bij productselectie;
 • De juiste vragen stellen aan een klant om te kunnen bepalen welke fundering geadviseerd moet worden;
 • De juiste vragen stellen aan een klant om te kunnen bepalen aan welke eisen een kelder of een vloer én de bijbehorende producten moeten voldoen;
 • De meest relevante producten voor een fundering, een kelder of een vloer benoemen en herkennen;
 • De meest voorkomende bouwfouten benoemen;
 • Een compleet orderpakket samenstellen voor vloeren;
 • Omgaan met productdocumentatie (foto’s, tekeningen, technische specificaties en verwerkingsvoorschriften, veiligheidsvoorschriften);
 • Aandachtpunten benoemen voor opslag en transport;
 • De grenzen van je kennis en bevoegdheden aangeven en beoordelen wanneer en hoe je moet doorverwijzen naar een specialist binnen je eigen bedrijf of bij de fabrikant.
Bekijk ook:

Duur
1 dag

Investering
Cursusprijs: € 365,- 
Hibin-leden: € 330,- (korting 10%)

mei
Startdatum
Soort
Locatie
Beschikbaar