80/80/100-regeling Q&A

Naast de 80/90/100-regeling geldt met ingang van 1 januari 2022 ook een 80/80/100-regeling.
 
Wat houdt deze regeling in?
De 80/80/100 regeling is er voor alle werknemers van 60 jaar en ouder met een dienstverband van 5 jaar of meer. Hoewel cao-partijen met deze regeling willen bijdragen aan het werkvermogen van de oudere werknemer is dat niet het primaire doel. Ook werknemers die vanwege de balans werk/privé minder willen werken kunnen hiervan gebruik maken. 

Hoe zit het met mijn salaris?

  • Als een werknemer gebruik maakt van de regeling werkt hij minder (80%) en krijgt hij ook minder betaald (80%).

Hoe zit het met mijn pensioen?

  • In geval dat een werknemer gebruik maakt van de regeling blijft zijn pensioenopbouw gebaseerd op 100% van het Oorspronkelijk salaris en met toepassing van de bestaande premieverdeling. Dat betekent dat de arbeidsduurvermindering niet ten koste gaat van de pensioenopbouw. Zowel de werkgever als ook de werknemer betalen beiden de premie door over de arbeidsduurvermindering.

Moet de werknemer vrije dagen opnemen voor deze regeling? 

  • Nee, maar werknemers kunnen hun vrije dagen (bovenwettelijke vakantiedagen, ATV-dagen en seniorendagen) wel inzetten voor deze regeling. 

Hoe lang moet iemand in dienst zijn?

  • Alle 60+’ers met een dienstverband van 5 jaar of langer kunnen gebruik maken van de regeling.

Hoe moet worden omgegaan met de reiskosten?

  • Voor zover er een reiskostenregeling geldt dient de reiskostenvergoeding naar rato te worden aangepast, d.w.z. op basis van het aantal te werken uren.

Is er een minimum aan contract uren 

  • Nee. 

Hoe zit het met mijn arbeidscontract als ik gebruik maak van de regeling?

  • Als een werknemer gebruik maakt van de regeling wordt het arbeidscontract aangepast. Werknemer en werkgever sluiten hiervoor een aanvullende arbeidsovereenkomst volgens bijgevoegd model (B).
Donckers, M.
Contactpersoon
Marc Donckers