Wet en regelgeving

Subsidieregeling onderwijs

Ondersteuning bij leren en ontwikkelen
Er zijn diverse stimuleringsregelingen voor bedrijven die inzetten op de ontwikkeling van medewerkers.

De Regeling Praktijkleren sluit aan bij het Actieplan stages en leerbanen van SBB. Doel van het actieplan is te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. De regeling is tijdelijk gesloten.

De SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Ook deze regeling is tijdelijk gesloten.

Volg het subsidieloket van de Kamer van Koophandel voor actuele ontwikkelingen.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Actuele informatie over deze regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Donckers, M.
Contactpersoon
Marc Donckers