Project

Bevorderen en versnellen gebruik ETIM-classificatie

De bouwtoelevering - fabrikanten, groothandelsbedrijven en inkoopverenigingen - kiezen onvoorwaardelijk voor ETIM-classificatie. Dit betekent dat de bouwtoelevering productdata op een uniforme manier inzichtelijk gaat maken. ETIM maakt het mogelijk om producten op een standaard manier te classificeren. Hierdoor wordt de productdata in de hele bouwketen beter, meer betrouwbaar, actueler en transparanter. In een convenant is vastgelegd dat bedrijven uit de bouwtoelevering zich actief inzetten. Andere partijen uit de bouwsector ondersteunen het convenant als supporter. Het convenant - en de betrokkenheid van Hibin als onafhankelijke partij - geeft de deelnemende partijen de zekerheid dat de bouwtoelevering als geheel een grote stap voorwaarts maakt. Daarmee is een belangrijke drempel weggenomen.

Communicatietraject
Aan de ondersteuning van bedrijven gaat nog een communicatietraject vooraf. Het laten aansluiten van meer fabrikanten en groothandelsbedrijven begint met informatie over de voordelen voor individuele bedrijven en de bouwsector. Voor de hele sector betekent uniformering van productdata een bijdrage aan:

  • betere samenwerking in de sector eenduidige informatie-uitwisseling;
  • de informatiepositie die nodig is om een langetermijnstrategie te bepalen, en stelt partijen in staat om te voldoen aan (nieuwe) klantvragen en klantwaarde toe te voegen;
  • interne bedrijfsprocessen te verbeteren en toekomstbestendig te maken;
  • te voldoen aan wet- en regelgeving;
  • te anticiperen op eisen t.a.v. normering en certificeringen.