Experttafels

Hibin kent een (in principe onbeperkt) aantal thematische Experttafels waar deskundigen van binnen en buiten de branche op persoonlijke titel meedenken over beleidsontwikkeling en -uitvoering. De kernfuncties van de Experttafels zijn: signaleren van trends en ontwikkelingen, inzicht in belangen van netwerkpartners en het adviseren aan het Hibin-bureau ten aanzien van concrete samenwerkingsverbanden en activiteiten. Hibin kent op dit moment drie Experttafels:

Experttafel Minder primaire grondstoffen

Experttafels Hindervrije Bouwlogistiek

Experttafel Digitalisering

 

Samenvatting handige links