Minder primaire grondstoffen

Kennis circulariteit

De bouwtoelevering heeft een belangrijke rol in het realiseren van een circulaire bouw. Nederland streeft naar een volledig circulaire bouw in 2050. Dit kennisdossier biedt jou en je bedrijf actuele informatie voor de praktijk van vandaag en het uitstippelen van je rol en activiteiten op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen.

Van alle geproduceerde elementen zullen in een materiaalpaspoort de (gerecyclede) grondstoffen bekend zijn. Een belangrijke voorwaarde voor een start van de circulaire gebouwde omgeving. Aan de bronzijde wordt gewerkt aan het op materiaalniveau in kaart brengen van de gebouwde omgeving. Dat betekent dat de waarde en het niveau van hergebruik van bouwmaterialen per gebouw vastgelegd worden. Bij sloop, transitie of renovatie is dan bekend welke materialen op welk moment beschikbaar komen.

De bouwtoelevering kan aan twee kanten van de cyclus toegevoegde waarde bieden. Enerzijds door afvalstromen (van vaak hoogwaardige recycle kwaliteit) van bouwplaatsen af te voeren naar recycle-/upcycle bedrijven. Anderzijds door circulaire bouwmaterialen op te nemen in het assortiment. Op termijn kan een werkwijze ontstaan waarbij circulaire bouwmaterialen als volwaardig alternatief worden aangeboden binnen bestaande digitale systemen (BIM). Naast de logistieke-/distributiefunctie van de bouwtoelevering zal ook de kennisfunctie (materiaaleigenschappen, toepasbaarheid, verwerking) van de bouwtoelevering essentieel zijn in het opschalen van het gebruik van circulaire bouwmaterialen.

Informatievoorziening
Koninklijke Hibin werkt (samen met de Experttafel Minder primaire grondstoffen) allereerst aan kennisopbouw en -overdracht. Ondernemers in de bouwtoelevering hebben behoefte aan informatie over:

  • wet- en regelgeving;
  • de ontwikkeling van duurzaamheidseisen opdrachtgevers;
  • gegevens over ontwikkeling van de marktomvang;
  • standpunten van andere partijen in de bouw met betrekking tot samenwerking;
  • subsidiemogelijkheden.

Netwerk circulariteit
Er is verbinding gelegd met verschillende initiatieven en organisaties die gericht zijn op het bevorderen van circulariteit. Kennisuitwisseling binnen dit netwerk zorgt voor actuele informatievoorziening richting bedrijven in de bouwtoelevering. Tegelijkertijd biedt dit netwerk kansen voor het gezamenlijk opzetten van projecten, bijvoorbeeld over de mogelijke rol van de bouwtoelevering in het efficiënt organiseren van retourstromen (afval, restmateriaal, pallets).

Samenvatting handige links