Algemeen

Samenwerking

Hibin werkt op een aantal terreinen samen met verschillende professionele partners. 

  • De uitvoering van de Hibin vakopleidingen is in handen van partner KCBT (Kenniscentrum Bouwtoelevering). Bij KCBT in Weesp vinden ook de klassikale bijeenkomsten plaats.
  • In de ontwikkeling van een aantal e-modules op het gebied van hout werkt Hibin samen met het Hout Opleidingscentrum (HOC). 
  • Bij Hibin aangesloten fabrikanten kunnen hun volledige opleidingsprogramma voor medewerkers in de bouwmaterialengroothandel aanbieden via de website van Hibin. Deze trainingen bestaan vaak uit producttrainingen maar kunnen ook gericht zijn op verwerkingskennis. Een intensieve samenwerking met een aantal fabrikanten heeft geleid tot een aantal zogeheten Bouwdeelcursussen.
  • Samenwerking met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft geleid tot de ontwikkeling van een Mbo Keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies, waarmee instroom vanuit het mbo wordt bevorderd. Een belangrijk onderdeel van de opleiding aan het mbo bestaat uit leren in de praktijk. Werken en leren tegelijk dus. De bouwmaterialenhandel biedt volop mogelijkheden om een mbo-diploma te halen en daarna door te groeien. Veel bedrijven in de bouwmaterialenhandel hebben zich opgegeven als erkend leerbedrijf en willen graag met mbo’ers aan de slag.
  • Samenwerking het mbo-onderwijs (Albeda) maakt het mogelijk dat het Mbo Keuzedeel Commercieel Technsich Bouwadvies geëxamineerd kan worden en dat er een officieel mbo-certificaat beschikbaar is.
  • De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is partner van Hibin waar het gaat om stages en leer/werkplekken. 
    • De Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) biedt studenten  en werknemers de kans om leren en werken te combineren. Het betekent dat ze vier dagen per week werken en één dag op school doorbrengen. Leerlingen kunnen op deze manier een mbo-opleiding niveau 2 halen (logistiek medewerker of baliemedewerker), of niveau 3 (commercieel medewerker). Zij volgen lessen aan het ROC en bij Hibin. Daarnaast werken zij bij een van de vele bedrijven in de bouwmaterialenhandel die zijn erkend als leerbedrijf.
    • De Beroepsopleidende Leerweg (bol) biedt leerlingen de kans eerst een theoretisch gedeelte te volgen op school, en daarna stage te lopen. Het zwaartepunt ligt bij de lessen op school, in dit geval het ROC. Die worden afgewisseld met werken bij een bedrijf in de bouwmaterialenbranche. Leerlingen kunnen op deze manier diverse opleidingen behalen. Ze ontvangen een stagevergoeding en eventueel een reiskostenvergoeding.