Digitalisering

Experttafel

Betere kwaliteit en beschikbaarheid van productdata

De Experttafel Digitalisering (v/h Data voor stroomlijning van de bouwsector) werkt op drie onderdelen aan de verbetering van (de beschikbaarheid van) productdata:

  • het laten aanhaken van zoveel mogelijk groothandelsbedrijven en fabrikanten van bouwmaterialen;
  • ondersteunen van bedrijven in hun ETIM-classificatietraject;
  • meer productdata toevoegen en de kwaliteit ervan te verbeteren in gezamenlijke classificatiewerkgroepen.

Aanvullend heeft de Experttafel een rol in het volgen en duiden van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Daarmee voedt de Experttafel de informatievoorziening van Hibin aan leden. Laat je inspireren door de concrete projecten van deze Experttafel. Ook jij kunt je aanmelden. Stuur een berichtje naar info@hibin.nl en wij nemen contact met je op.

Project
Bevorderen en versnellen gebruik ETIM-classificatie
Lees meer

Project
Ondersteuning convenantpartners
Lees meer

Project
Classificatiewerkgroepen
Lees meer