Koninklijke Hibin

Geschiedenis

Hibin, vernieuwer met een lange geschiedenis
Hibin mag sinds 2005 het predicaat Koninklijk voeren. Het werd toegekend ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vereniging. Hibin heeft zich in de loop der decennia met succes weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Het behartigen van de belangen van ondernemers in de bouwmaterialengroothandel is daarbij steeds de rode draad geweest. Met de keuze voor een strategie op basis van bouwgerelateerde maatschappelijke uitdagingen in 2019, heeft Hibin zich op de kaart gezet als vooruitstrevende netwerkorganisatie. 

Hibin werd op 27 april 1905 opgericht in het Haagse Koffyhuis in Utrecht. Directe aanleiding was een bedreiging van de handel in 1904. “De Rotterdamse handelaren hadden vernomen dat alle Duitse en wellicht ook Belgische cementfabrieken zich in een syndicaat hadden verenigd, en slechts enkele grote firma’s via haar invloed op een Centraal Verkoopkantoor in Nederland, de alleenverkoop zouden krijgen”, is te lezen in een gedenkboek dat Hibin in 1955 uitbracht. De verenigde handelaren besloten gezamenlijk de onderhandelingen in te gaan met het Cementsyndicaat. Handelaar W.A. Lensink zag een grote rol voor de samenwerking weggelegd en stelde voor een vereniging te vormen. Bij deze oprichtingsvergadering waren zestien ondernemers aanwezig.

Dat aantal groeide snel. In 1912 werd de grens van honderd leden overschreden. In dat jaar werden ook de eerste buitengewone leden geregistreerd. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw piekte het aantal leden op ruim vierhonderd met in totaal ruim vijfhonderd vestigingen. Daarna kwam de concentratie op gang. In het jubileumjaar 2005 telde Hibin 164 leden met 330 vestigingen. Anno 2021 zijn er nog 140 leden over, die inmiddels samen wel ruim vierhonderd vestigingen hebben.

Start in Amsterdam
In de beginjaren had Hibin nog geen eigen kantoor. Een obligatielening onder de leden maakte het mogelijk om in 1928 een pand aan de Keizersgracht in Amsterdam aan te schaffen. Met de groei van de vereniging was meer ruimte nodig. In 1939 werd het naastgelegen pand Keizersgracht 11 aangekocht, gevolgd door nummer 7 en 9 in 1952. In de loop der decennia is Hibin nog een aantal keer verhuisd. Sinds 2020 is Hibin gevestigd in Ede.

Opzeeland, H van
Contactpersoon
Hedy van Opzeeland