Digitalisering

Kennis digitalisering

De vraag naar beter, sneller, goedkoper en flexibeler bouwen, aangevuld met de wens de materiaalstroom te sluiten (circulair bouwen), leidt tot meer industrialisatie. Dit kennisdossier biedt jou en je bedrijf actuele informatie voor de praktijk van vandaag en het werken aan verdergaande digitalisering op de langere termijn.

Informatie over materialen wordt steeds belangrijker. In de hele bouwketen is behoefte aan goede, betrouwbare, actuele en transparante productdata. De bouwtoelevering heeft een belangrijke rol in het op een uniforme manier inzichtelijk maken van die productdata. De bouwtoelevering groeit toe naar (mede) de rol van dataleverancier. Inzet van kennis over materiaaleigenschappen, toepasbaarheid en verwerking helpt om data te vertalen naar praktische toepassingen. Zo kan de bouwtoelevering een bijdrage leveren aan continue optimalisatie van het bouwproces.

Informatievoorziening
Koninklijke Hibin werkt op het gebied van digitalisering ook aan kennisopbouw en -overdracht. Ondernemers in de bouwtoelevering hebben met het oog op hun digitaliseringsactiviteiten behoefte aan informatie over:

  • digitalisering in relatie tot wet- en regelgeving (bv. MPG en Wkb)
  • ontwikkelingen in de vraag van de klant van de klant;
  • effecten op (interne) bedrijfsprocessen;
  • subsidiemogelijkheden.

Netwerk digitalisering
Er is vanuit de Experttafel verbinding gelegd met Ketenstandaard Bouw en Techniek, andere brancheorganisaties en de European Association of National Builders, Merchants Associations and Manufacturers (UFEMAT)

Kennisuitwisseling binnen dit netwerk zorgt voor actuele informatievoorziening richting bedrijven in de bouwtoelevering. Tegelijkertijd biedt dit netwerk kansen voor het gezamenlijk opzetten van projecten.

Samenvatting handige links