image/svg+xml

Branche ontwikkeling

Hindervrije bouwlogistiek

De bouwsector heeft als grootverbruiker een verantwoordelijkheid in het terugbrengen van het aantal bouwgerelateerde transportbewegingen. Doel daarbij is niet alleen de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook beperking van hinder (geluid, fijnstof, minder vervoersbewegingen, kortere bouwtijd).  

Hibin werkt continu aan kennisopbouw- en overdracht en probeert samen met partners bij te dragen aan concrete oplossingen. Oplossingen die bedrijven in de bouwtoelevering verder helpen. Niet alleen vandaag, maar ook op langer termijn. Dat doet Hibin onder andere aan de Experttafel Hindervrije bouwlogistiek, waar vertegenwoordigers van groothandelsbedrijven, fabrikanten, logistieke bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan concrete projecten werken. Daar kun je actief meedenken en -praten. Lees onderstaand meer over hoe dat in z’n werk gaat.