image/svg+xml

Branche ontwikkeling

Minder primaire grondstoffen

Hergebruik van materialen en de ontwikkeling van bio-based bouwmaterialen moeten ertoe leiden dat er minder gebruik wordt gemaakt van primaire grondstoffen. Hergebruik van grondstoffen krijgt steeds meer aandacht. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Fabrikanten ontwikkelen nieuwe producten waarbij (deels) gebruik wordt gemaakt van gerecyclede grondstoffen. Daarnaast groeit het aantal initiatieven dat erop is gericht materialen in hun oorspronkelijke vorm - zonder kwaliteitsverlies - te hergebruiken (urban mining).

De bouwtoelevering werkt continu aan kennisopbouw- en overdracht en probeert samen met partners bij te dragen aan het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen. Dat doet Hibin onder andere aan de Experttafel Minder primaire grondstoffen, waar vertegenwoordigers van groothandelsbedrijven, fabrikanten, overheden en kennisinstellingen samen aan concrete projecten werken. Daar kun je actief meedenken en -praten. Lees onderstaand meer over hoe dat in z’n werk gaat.