Professionaliseren

Academie

Met de eigen academie bevordert Hibin kennisontwikkeling op actuele thema’s. Hibin wordt daarbij gevoed door zowel maatschappelijke ontwikkelingen als vragen van leden en onderwerpen die uit de Hibin Experttafels naar voren komen. In de praktijk worden onderwerpen ingegeven door veranderende wet- en regelgeving, bouwgerelateerde maatschappelijke thema’s, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in (samenwerking binnen) de bouwsector.

Binnen de academie kan met inzet van eigen docenten of externe deskundigen snel worden ingespeeld op wat leeft bij leden. Met werkvormen als themabijeenkomsten, masterclasses, webinars en workshops wordt voorzien in een vaak tijdelijke informatiebehoefte rond actuele thema’s. Daarmee is de Hibin Academie een aanvulling op het permanente vakopleidingenprogramma.


Het aanbod binnen de Hibin Academie is gericht op ervaren professionals in de bouwtoelevering. De bijeenkomsten (zowel fysiek als online) zijn laagdrempelig en instapklaar.