Project

Inzicht in actuele en toekomstige eisen logistiek

Voor de bouwtoelevering is inzicht in eisen en wensen van verschillende overheden op het gebied van binnenstedelijke logistiek (waaronder zero emissie) belangrijk. Andere partijen, waaronder TLN, werken niet alleen aan overzicht, maar voeren ook overleg met de overheid over harmonisatie van regelgeving. Hibin volgt die ontwikkelingen actief en rapporteert daarover aan de Experttafel. Met als achtergrond de wens om binnensteden vanaf 2025 emissievrij te bevoorraden, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op.

Met behulp van deze partners is steeds meer informatie verzameld over onder andere (aangekondigde) wet- en regelgeving, ontwikkeling in elektrisch vervoer en laadinfrastructuur, subsidiemogelijkheden en standpunten van logistieke partijen met betrekking tot samenwerking. Bedrijven gebruiken die informatie in de dagelijkse praktijk om hun logistieke processen waar nodig aan te passen en te verbeteren. De volgende stap is een analyse vanuit het perspectief van de bouwtoelevering waarmee individuele bedrijven zich beter kunnen voorbereiden en bijvoorbeeld hun investeringen in materieel gerichter kunnen plannen.