Resultaten conjunctuurmeting voorjaar 2019

hibin-leden-lagere-omzetgroei-licht-margeherstel

De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt in 2019 uit op een gemiddelde van circa 3,3%. Dat is een groeidaling ten opzichte van 2018. Ondernemers in de bouwmaterialengroothandel gingen eind 2018 nog uit van een omzetgroei met 5%. De margegroei blijft ook dit jaar achter bij de omzetgroei, maar neemt wel licht toe (van 1,2% naar 1,5%). Dit blijkt uit de zestiende Conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel, uitgevoerd door Buildsight. 

De verhouding tussen omzet ten behoeve van nieuwbouw (47%) en renovatie/onderhoud (53%) is nagenoeg gelijk aan die in eerdere metingen. Woningbouw is net als eind 2018 verantwoordelijk voor 60% van de omzet. Het omzetdeel utiliteitsbouw steeg van 11% naar 18%, terwijl badkamers en sanitair licht daalden van 16% naar 14% van de omzet. Het aandeel consumentenverkopen verandert nauwelijks (van 23% naar 22%). Van de 78% professionele verkopen blijft de verhouding tussen leveringen aan aannemers (58%) en zzp’ers-klusbedrijven (42%) nagenoeg gelijk.

Productgroepen
De omzetstijging doet zich voor bij alle productgroepen. Hibin-leden zien een (sterke) omzetstijging in ruwbouwmaterialen (65%), gevolgd door ijzerwaren (51%), hardhout (50%), naaldhout (50%), afbouwmaterialen (45%), plaatmaterialen (42%) en installatiematerialen (36%). Over de hele linie stijgen de in- en verkoopprijzen.

Fysieke locatie op één
De fysieke locatie blijkt nog steeds het belangrijkste verkoopkanaal. Verkoop uit voorraad of ter plaatse bestellen zijn goed voor 42% van de omzet. E-mail is goed voor 28% en 19% van de aankopen wordt telefonisch gedaan. Online bestelsystemen zijn met 4% van de omzet iets belangrijker geworden (3% in 2018). 

De verhoudingen tussen de verschillende verkoopkanalen zien we weerspiegeld in de bedreigingen die ondernemers zien. Slechts 3% van de Hibin-leden ziet webwinkels en online aanbieders als een bedreiging. Belangrijker vindt men de opkomst van nieuwe retailbedrijven als Bauhaus en Hornbach (38%) en meer directe leveringen door fabrikanten (inclusief prefabricage, 41%). Grotere klantgerichtheid (46%), deskundigheid (43%) en logistiek (37%) zijn de voornaamste kansen die ondernemers in de huidige markt zien. 

Impact duurzaamheid en prefabricage
Opmerkelijk is dat men verwacht dat de invloed van scherpere energie- en duurzaamheidseisen niet of nauwelijks merkbaar (51%) zal zijn in de omzet over 2019 of een beperkt positief effect (40%) zal hebben. De impact van toenemende prefabricage wordt hoger ingeschat. Een op de zes (17%) verwacht een sterk negatief effect (5-10% minder omzet) en 44% verwacht een beperkt effect (tot 5% minder omzet).
Digitalisering en daarmee samenhangende veranderingen in de branche zorgen voor de grootste uitdagingen. Bijna de helft (46%) van de respondenten noemt ICT in algemene zin.

Groei werkgelegenheid zwakt af    
43% van de ondernemers verwacht in 2019 groei van het aantal medewerkers (najaar 2018: 76%). Naar verwachting neemt het personeelsbestand met 1,5% toe (najaar 2018: 3,1%). De regionale verschillen zijn klein. Met gemiddeld 1,4% is de personeelsgroei in het noorden het kleinst. De druk op de arbeidsmarkt vormt inmiddels een van de grootste uitdagingen voor de bouwmaterialengroothandel. De stelling dat de situatie op de arbeidsmarkt het groeipotentieel van de bouwmaterialenhandel beperkt kan op instemming rekenen van 43% van de respondenten.

Feiten en cijfers
Koninklijke Hibin vertegenwoordigt met haar 140 leden ruim vierhonderd vestigingen in bouwmaterialengroothandel, die gezamenlijk zo’n 90% van de totale omzet voor hun rekening nemen. De omzet voor de totale bouwgroothandel, inclusief gespecialiseerde leveranciers van hout- en plaatmaterialen en ijzerwaren en gereedschappen ligt op ruim € 6 miljard.

Bij Hibin aangesloten bedrijven leveren bouwmaterialen voor voornamelijk de woning- en utiliteitsbouw. Hibin verenigt breedassortimentbedrijven en specialisten (bv. tegelhandel) en heeft onder haar leden zowel landelijk werkende concerns als zelfstandige bedrijven en bedrijven die zijn aangesloten bij inkooporganisaties. Afnemers zijn bouw- en onderhoudsbedrijven, zzp’ers, woningbouwverenigingen en particulieren.

Verder zijn bij Hibin ruim dertig fabrikanten en importeurs van A-merken aangesloten.