45 bouwpartijen ondertekenen convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
15.11.2023 / Minder primaire grondstoffen,

Nieuwsbericht

45 bouwpartijen ondertekenen convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Het convenant "Schoon en Emissieloos Bouwen" is ondertekend door 45 partijen uit de bouwsector. De ondertekenaars beloven maatregelen te nemen om in 2030 emissieloos bouwmaterieel te gebruiken, wat de CO2- en stikstofuitstoot moet verminderen en de gezondheidsschade door fijnstof en stikstof moet verminderen.

Het convenant bevat ook eisen voor de vervanging van bouwmachines door schonere of emissieloze alternatieven en het is verdeeld in vier periodes met verwachtingen voor verschillende soorten materieel. Er zijn drie niveaus van emissie-eisen: minimum, basis en ambitieus. Opdrachtgevers leggen deze eisen vast in aanbestedingen. Van de koplopers wordt verwacht dat ze aan de slag gaan met het ambitieuze niveau.

Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over hoe de reductieplicht wordt ingevuld. Dat schrijft Cobouw.

Lees hier het uitgebreide artikel