5 tips over de Omgevingswet
07.03.2023 / Branche-ontwikkeling,

Nieuwsbericht

5 tips over de Omgevingswet

Het is belangrijk dat ondernemers bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet makkelijk hun weg kunnen vinden. Zodat je weet welke regelgeving op een bepaalde locatie van toepassing is of hoe een nieuwe vergunning kan worden aangevraagd. Ondanks dat de invoering van de wet is uitgesteld raden wij ondernemers aan zich goed te verdiepen in de gevolgen van de wet voor hun bedrijfsvoering.
 

Daarom delen we hier 5 tips over hoe je je kunt voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.
 

1. Verdiep je in het Omgevingsplan van je gemeente
Gemeenten gaan onder de Omgevingswet hun bestemmingsplan vervangen door een omgevingsplan. In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied, maar in het omgevingsplan is het aan de ondernemer zelf om aan te tonen waarom zijn initiatief binnen het omgevingsplan past. Daarom is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van het omgevingsplan van je gemeente. Zo zorg je ervoor dat je tijdig je invloed kunt uitoefenen en bepaalde zaken niet als een verrassing komen.

Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om hun bestemmingsplannen om te zetten naar omgevingsplannen. Informeer daarom bij je gemeente naar de laatste stand van zaken.
 

2. Check of je vergunnings- of meldingsplichtig bent
De algemene regels waaraan je bedrijf moet voldoen vind je in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels in het Bal zijn vrijwel gelijk aan die in het (oude) Activiteitenbesluit. In het Bal staat ook of je voor een (milieubelastende) activiteit een melding moet doen. Kortom, een goede reden om je even in het Bal te verdiepen. Tips: de algemene regels vind je in hoofdstuk 4 en 5. Een uitleg per activiteit, plus een toelichting over de vergunningplicht en de algemene regels die van toepassing zijn, vind je op de pagina Milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3 van het Bal.

 

3. Oefen met het Omgevingsloket
Een van de manieren om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet is om te oefenen met eenvoudige praktijksituaties in het nieuwe Omgevingsloket. In verschillende demo's ga je onder begeleiding aan de slag en leer je hoe het Omgevingsloket werkt. Ook wanneer je nog geen ervaring hebt met het Omgevingsloket, is het volgen van één van de demo’s een goede manier om kennis en ervaring op te doen. Voorbeeld klikdemo.

 

4. Word goede vrienden met je buren
Wil je je activiteiten uitbreiden of heb je plannen die effect hebben op de leefomgeving? Ga dan op de koffie bij je buren en kijk ook of er meer belanghebbenden zijn. Vroegtijdig informeren en samenwerking met alle belanghebbenden is een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet. En het vergroot de kans van slagen van je project. Participatie is meer dan alleen de formele momenten in een traject, het gaat er juist om nieuwe perspectieven te zien, en met behulp van kennis en creativiteit tot betere oplossingen te komen.

 

5. Blijf op de hoogte
Alle ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn goed te volgen via Aan de slag met de omgevingswet. Verschillende branche- en belangenverenigingen hebben speciale websites ingericht.


Wil je je echt verdiepen bekijk dan de webinars die over verschillende facetten van de Omgevingswet zijn gemaakt.

Kortom: blijf op de hoogte en bereid je voor!