Cao-onderhandelingen verlopen constructief
02.07.2024 / Werkgeverschap,

Nieuwsbericht

Cao-onderhandelingen verlopen constructief

Vorige week hebben bonden en werkgevers constructief overleg gevoerd over tal van thema’s; nieuw en oud. Dit overleg vindt plaats tegen de achtergrond van een moeizame economische periode voor de bouw door uitblijvende vraag en wetgeving die niet bepaald gunstig uitpakt voor de bouwsector.

Over een aantal onderwerpen zijn we in gesprek en hebben we een (werk)afspraak of zitten we dicht tegen een (werk)afspraak aan. De belangrijkste onderwerpen worden hieronder beschreven.

Afwijkende werktijden: deze werkafspraak blijft een werkafspraak, wel met het idee om nog eens goed te kijken naar de voorwaarden voor de pilot. Het voorstel van werkgevers om er een artikel van te maken en op te nemen in de cao heeft het niet gehaald.

Cao a la carte: werkgevers willen de mogelijkheid om alle ATV- en bovenwettelijke vakantiedagen om te zetten naar salaris met de mogelijkheid terug te kopen. Een medewerker kan dan 1 keer per jaar kiezen. Nu is er een regeling die deze mogelijkheden ook biedt maar beperkt (afdeling A, art 9.11). Bonden staan hier niet onwelwillend tegenover en willen daarbij graag de mogelijkheid van een extra moment tot aanpassing van de eerdere keuze.

Zwaar werk: de huidige 80-90-100 regeling is een zwaar werk regeling. Bonden willen graag de toets ervan af. Werkgevers willen de regeling aanbieden voor de functiegroepen die het nodig hebben en daarmee afbakenen.

Bijzonder verlof: rouwverwerking van het verlies van een partner of kind is meestal een lang proces. Het besef van verlies komt vaak pas na de uitvaart als al het stof is gedaald. Om de eerste klap te kunnen verwerken vinden werkgevers en bonden het gepast om een werkweek na uitvaart rouwverlof te kunnen nemen.

Duurzame inzetbaarheid (DI): de huidige cao kent al een aantal DI-maatregelen zoals een PAGO of een loopbaanscan. Bonden zouden graag zien dat hier ook een financiële toets aan toegevoegd wordt. Werkgevers staan hier positief tegenover omdat financiële stress niet bevorderlijk is voor het werkvermogen.

Reiskosten: in de vorige cao is er afgesproken dat een reiskostenregeling verplicht is. Invulling ervan is overgelaten aan de werkgevers. Uit een representatieve interne enquête is gebleken dat iedereen ook daadwerkelijk een reiskostenvergoeding heeft. Bonden willen de regeling specificeren en zijn met een voorstel gekomen. Werkgevers hebben een tegenvoorstel gedaan dat neerkomt op €0,21 per km, vanaf 10 km en gemaximeerd op 25 km.

Pensioen: in verband met de transitie naar een nieuw pensioenstelsel moet ook de pensioenregeling tegen het licht worden gehouden. Werkgevers en bonden zijn in principe akkoord gegaan om de huidige regeling zoveel mogelijk in stand te laten met een kleine aanpassing in de ambitie voor de opbouw van het pensioen en het nabestaandenpensioen. Hierover volgt in een apart nieuwsartikel later meer informatie.

(Jeugd)Loon: Het verzoek van de bonden om vanaf 18 jaar het minimumloon voor volwassenen te gaan betalen hebben werkgevers afgewezen. De huidige jeugdschalen bieden al voldoende mogelijkheden om snel door te stomen naar een volwassen loon voordat iemand 21 wordt. Verder hebben werkgevers een loonbod gedaan van 2% vanaf 1 september en een eenmalige uitkering van €350,00 (fulltime).

Er wordt verder gepraat op 3 juli a.s.