Duurzaam (circulair) bouwen in opleidingsprogramma
07.02.2023 / Minder primaire grondstoffen,

Nieuwsbericht

Duurzaam (circulair) bouwen in opleidingsprogramma

In België is de eerste universiteit ermee begonnen, het aanbieden van een vak rond circulair bouwen. Het gaat om de opleiding ‘Ingenieurswetenschappen: Architectuur, die in het studiejaar 2023-2024 verandert. Vanaf dat jaar is het onderwerp duurzaam bouwen nog verder uitgebreid. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) is daarmee de eerste universiteit in België die een vak rondom circulariteit aanbiedt.

Vanaf het eerste jaar maken studenten in het nieuwe vak ‘Duurzaam bouwen en detailleren’ kennis met de meest courante bouwmaterialen en -elementen, hun milieu-impact en levensduur. In het tweede jaar wordt de link tussen de materiaalkeuze en de bouwmethode met het architectuurontwerp en levenscyclus van het gebouw expliciet in het vak ‘Circulair ontwerpen en bouwen’. In het derde jaar maakt het vak ‘Bioclimatic design’ de brug naar de gebouwomgeving en het materialen- en energiemetabolisme dat in elke buurt aanwezig is. In het vierde jaar volgen studenten het vak ‘Energy performance of buildings’ en in het vijfde jaar kunnen ze voor verschillende duurzame keuzevakken kiezen,” aldus Bouwkroniek (bron). Lees hier verder

Hibin is voorstander van het opnemen van duurzaamheid in opleidingscurricula. De opgedane kennis over duurzaam bouwen met onder andere biobased en circulaire materialen draagt bij aan de klimaatdoelen van 2050.