Financiële analyse Belgische bouwmarkt
06.06.2023 / Netwerk Bouwtoelevering, Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

Financiële analyse Belgische bouwmarkt

De Belgische branchevereniging (FEMA) voor handelaren in bouwmaterialen publiceerde onlangs financiële gegevens van de FEMA-leden over de boekjaren 2020-2021. Tussen deze periode zijn er verschillende ontwikkelingen waar te nemen. De belangrijkste bevindingen worden hieronder besproken.

De resultaten in het kort
• De onderzochte bedrijven hebben een gemiddelde omzetstijging van meer dan 12% ervaren. Dit is hoger dan de stijging van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in België, dat in dezelfde periode met 6,1% steeg. Het is belangrijk om deze groei te begrijpen tegen de achtergrond van het uitdagende Covid-jaar in 2020 en de toenemende inflatiecijfers.

• De omzetstijging heeft mogelijk ook invloed gehad op het totale aantal werknemers van de onderzochte bedrijven, dat met ongeveer 5% is gestegen.
• De EBITDA-marge van de onderzochte bedrijven toont een stijgende trend, met een toename van ongeveer 1 procentpunt. Dit heeft ook geleid tot een stijgende cashflow.
• Het gemiddelde nettoresultaat is gestegen van 2,9% naar 5,1% in verhouding tot de gerealiseerde omzet. Echter, de solvabiliteit is min of meer stabiel gebleven op ongeveer 51%.
• Hoewel de financiële schulden van de bedrijven in de steekproef zijn gestegen in 2021, zijn ze afgenomen in verhouding tot het totale balanstotaal. Dit is het gevolg van de sterkere cashflow die werd gerealiseerd.
• De vaste activa zijn gemiddeld licht gedaald ten opzichte van het totale balanstotaal.
• Wat betreft het werkkapitaal was er geen significante verandering waar te nemen, aangezien het op ongeveer 21% van het totale balanstotaal is gebleven.