Gids biobased bouwen 2022
03.10.2022 / Minder primaire grondstoffen, Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

Gids biobased bouwen 2022

Holland Houtland heeft vorige week de Gids biobased bouwen 2022 uitgebracht. Hierin rapporteert Holland Houtland over de mogelijkheden om flexwoningen grootschalig biobased te realiseren. Samen met vijftig marktpartijen laat men zien dat het mogelijk is. Vanuit de vraag ‘ wat kun je maximaal produceren in 2023’, komt Holland Houtland tot de conclusie dat deze marktpartijen met het vergroten van productiefaciliteiten kunnen opschalen naar ruim 76.000 woningen in 2025.
Via de website van Holland Houtland is de gids gratis te downloaden.