Hibin vraagbaak cao
07.03.2023 / Werkgeverschap,

Nieuwsbericht

Hibin vraagbaak cao

Op de Hibin website vind je alle informatie over de Hibin cao. Daar vind je ook de veelgestelde vragen met antwoorden (vraagbaak). Voor werknemer en werkgever een handige tool om duidelijkheid te scheppen op basis van de vooraf gemaakte afspraken zoals beschreven in de cao. Het is daarom raadzaam werknemers te informeren over waar zij de juiste informatie over de cao kunnen vinden.

De veelgestelde vragen zijn in te delen in verschillende categorieën.
• Cao algemeen
• Salaris
• Vergoedingen, bijdragen en uitkeringen
• Ziekte
• Werk en werktijden
• Vakantie en feestdagen
• Verlof
• In en uit dienst
• Verlof bij komst kind

Voorbeeld uit de Hibin Vraagbaak
Vraag: ‘kan ik overwerk ook vergoeden in tijd?’
Antwoord:
‘werkgevers kunnen overwerk volgens art. 3.3 vergoeden in geld of in vrije tijd. Heeft een werknemer recht op een toeslag van 25% en heeft hij vier uur overgewerkt, dan krijgt hij daarvoor vijf uur terug. Meestal gebeurt dat in goed overleg. Uiteindelijk bepaalt de werkgever.’

Neem vooral een kijkje. Toch vragen, suggesties of anders? Neem contact op!

https://www.hibin.nl/werkgeverschap/cao/faqs-cao