Kabinet investeert 1,2 miljard in leven lang ontwikkelen
03.10.2022 / Professionaliseren,

Nieuwsbericht

Kabinet investeert 1,2 miljard in leven lang ontwikkelen

Het kabinet investeert tot en met 2027 € 1,2 miljard in leven lang ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op het bevorderen van een sterke leercultuur via vier beleidslijnen: mensen in ontwikkeling, opleiders in ontwikkeling, bedrijven in ontwikkeling en versterking van de algemene leer- en ontwikkelcultuur die mensen, opleiders en bedrijven verbindt. Dit staat in de Kabinetsbrief Beleidslijnen LLO, die op vrijdag 23 september 2022 aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Koninklijke Hibin is blij met deze investering van het kabinet. Meer aandacht en budget voor leven lang ontwikkelen past in de visie op professionaliseren van Hibin.