Verlenging subsidieregeling praktijkleren
29.11.2022

Nieuwsbericht

Verlenging subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren wordt verlengd in 2023. Werkgevers die bbl-studenten begeleiden in het studiejaar 2022-2023 kunnen tussen juni en september 2023 een subsidieaanvraag doen. De subsidieregeling komt hen tegemoet in de kosten die zij maken voor de begeleiding van een student. Voor het schooljaar 2023-2024 en verder wordt een vervolgregeling vastgesteld. Meer duidelijkheid daarover volgt na het momenteel lopende evaluatieonderzoek.

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Lees meer