Buildsight update maart 2024
03.04.2024 / Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

Buildsight update maart 2024

Medio maart nodigde Buildsight partners in de sector uit, waaronder Hibin. Dit ter gelegenheid van de nieuwste data uit de (woning)bouwsector. Michel van Eekert – directeur Buildsight – besprak de cijfers, trens en ontwikkelingen. Hibin komt regelmatig met nieuwe marktinformatie. We gaan in dit artikel in op enkele van de opvallende bevindingen uit de presentatie van Buildsight.

Bouwkosten: kleinere en goedkopere nieuwbouw
Op basis van de ontwikkelingen blijkt dat het aantal m³ per woning steeds kleiner wordt. Dit geldt voor huur en koopwoningen. In vergelijking met voorheen worden er ook steeds meer appartementen en kleinere woningen gebouwd. Dat kan te maken hebben met dat de bouwkosten per m³ fors zijn gestegen in de afgelopen jaren. Om toch betaalbare woningen aan te kunnen bieden wordt er dus kleiner gebouwd en proberen bouwers goedkoper te bouwen om de prijs te drukken. Goedkopere materialen alsook meer prefabricage zie je meer terug.

Koop versus huur
Wat opvalt is dat het aandeel nieuwbouwvergunningen voor huurwoningen nog in redelijke mate overeind blijft, terwijl in percentage alsook in totale aantallen het aantal nieuwbouwvergunningen voor koopwoningen fors daalt. Waar het aandeel huurwoningen in het jaar 2020 nog circa 35% betrof, is dat aan het einde van 2023 ongeveer op 50% gekomen (zie grafiek).

Vergunningen en investeringen
Het aantal nieuwbouwvergunningen is in snel tempo gedaald. In Q4 ’23 vergeleken met het jaar ervoor waren het circa 55.000 nieuwbouwvergunningen. Vergeleken met enkele jaren geleden gaat het om een afname van duizenden woningen op jaarbasis. Eén van de verklaringen is dat investeringen in de nieuwbouw al enkele kwartalen op rij een daling laat zien. Investeren in nieuwbouw is minder aantrekkelijk als gevolg van regelgeving, bouwkosten en gestegen rente. Een ander inzicht is dat overheid en woningcorporaties meer zijn gaan bouwen, terwijl de daling in absolute aantallen vooral te zien is bij de categorie ‘bouwers voor de markt’.

Nieuwbouw versus renovatie en onderhoud
Het aandeel van renovatie en onderhoud wint als percentage van het totaal aan bouwomzet snel terrein. Verwacht wordt dat over enkele jaren het aandeel renovatie en onderhoud als gevolg van de afname in nieuwbouwproductie meer richting de 60% van de handel in bouwmaterialen in Nederland gaat. Het percentage nieuwbouw betreft dan rond de 40%. We zitten midden in de renovatieopgave in Nederland.

Hibin conjunctuurmeting
Benieuwd naar meer cijfermatigheden, maar dan voor de bouwmaterialengroothandel? Hibin houdt in samenwerking met Buildsight de halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder de Hibin-leden. Organisaties die deelnemen (15-20 minuten werk) ontvangen uitgebreide rapportage.

Voor meer informatie over de Hibin conjunctuurmeting, neem contact op via s.van.de.cruijs@hibin.nl.