Cao: het onderhandelingsresultaat nader toegelicht
01.12.2022

Nieuwsbericht

Cao: het onderhandelingsresultaat nader toegelicht

Begin deze week hebben we het onderhandelingsresultaat gepubliceerd op onze website en in onze nieuwsbrief. Naar aanleiding van dat bericht hebben we vragen gehad over hoe de €50,00 te interpreteren en wat een onderhandelingsresultaat inhoudt.

Uitleg loonsverhoging

Het is de bedoeling dat u eerst het percentage (2,5%) over het maandloon neemt en daarna er €50,00 bij optelt. De €50,00 is op basis van een voltijd dienstverband; bij deeltijd geldt naar rato. De €50,00 is dus geen eenmalige vergoeding maar blijft een onderdeel van het vaste salaris. Per 1 juli 2023 komt er nog eens 2% bij. Voor een gemiddeld salaris in de branche is de totale verhoging 6%. Voor een salaris onder het gemiddelde is het effect percentueel gezien hoger.

Onderhandelingsresultaat

Ten aanzien van de betekenis van het onderhandelingsresultaat zijn er ook wat vragen gekomen. Een onderhandelingsresultaat houdt in dat alle partijen vinden dat er een resultaat is bereikt en indien de procedure dat vereist, het voorgelegd kan worden aan de achterban. In dit geval de bonden. Zij leggen dit resultaat met een neutraal advies voor, zoals te lezen in onze eerdere communicatie. Bonden zullen op zijn vroegst 9 december aan ons kenbaar maken wat daaruit is gekomen.

Een gebalanceerd resultaat

Met de verhoging van zo’n 6% in 2023 is een gebalanceerd resultaat bereikt. Het doet recht aan de financiële ontwikkelingen in de maatschappij en houdt rekening met verwachte economische moeilijkheden.

Als we kijken naar de inflatie en hoge energielasten voor 2023 repareert het kabinet een behoorlijk deel van de gestegen lasten door een energieplafond in te bouwen en belastingtarieven en belastingschijven aan te passen, hetgeen de koopkracht voor 2023 moet herstellen. Met de stijging van de Hibin cao wordt verder herstel ingezet.

Tegelijkertijd nemen de berichten over teruglopende bouwactiviteiten toe. Architecten zien hun orderportefeuille afnemen, toekenning van bouwvergunningen loopt terug en projecten worden uitgesteld en soms afgesteld door de hoge bouwkosten. Ook het aantal vacatures loopt terug en menig bedrijf heeft al een vacaturestop afgekondigd.

Het onderhandelingsresultaat houdt rekening met beide kanten van de zaak, vandaar een gebalanceerd resultaat.