Cao onderhandelingen gestart
23.05.2024 / Werkgeverschap, Branche-ontwikkeling,

Nieuwsbericht

Cao onderhandelingen gestart

De eerste onderhandelingen zijn achter de rug. De bonden hebben hun inzetten toegelicht. Deze zijn terug te lezen op sites van fnv, cnv, en de unie. Deze eerste ronde is in goede sfeer verlopen. Als werkgevers hebben we duidelijk gemaakt dat we het dit keer niet alleen over loon willen hebben in tegenstelling tot de vorige cao.  De bonden zijn dezelfde mening toegedaan met dien verstande dat ze graag perspectief willen hebben op loon.

In deze nieuwsbrief valt ook te lezen dat de economische ontwikkelingen in de bouw zorgelijk zijn. De omzetten zijn sterk gedaald en verreweg de meeste handelaren verwachten nog steeds omzetdaling zij het iets minder sterk dan de afgelopen periode. Voor dit jaar en volgend jaar worden geen substantiële verbeteringen verwacht. Tegelijkertijd zien werkgevers dat er gebouwd moet gaan worden, de markt wat gehinderd wordt door beleid en wetgeving en er sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Vroeg of laat zal de markt weer moeten aantrekken om aan de bestaande vraag te kunnen voldoen.

Werkgevers zoeken in deze onderhandelingen naar een evenwicht dat recht doet aan lastige marktomstandigheden en oog heeft voor noden en wensen van de medewerkers. Daarbij hoort ook dat we de cao als geheel op orde maken en thema’s als pensioen, werktijdenspiegel, generatiepactregelingen aan de orde komen. Daarnaast zullen we naar de tekst van de cao moeten kijken om die aan te passen aan gewijzigde wet- en regelgeving en sommige passages aan te scherpen.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 11 juni. We houden u op de hoogte.