De nieuwe Omgevingswet? Je hoeft niets te doen
10.01.2023

Nieuwsbericht

De nieuwe Omgevingswet? Je hoeft niets te doen

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Als ondernemer ga je mogelijk te maken krijgen met de nieuwe wet voor de leefomgeving. Maar als je je vergunningen op orde hebt en je verandert niets in de bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Het is wel goed als je je inleest en je voorbereidt. Daarom zetten wij in dit artikel de belangrijkste zaken op een rij.

Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden Je hoeft niet opnieuw een melding te doen als je al een omgevingsvergunning hebt. Dat regelt het overgangsrecht. In deze handige link met tabel kun je lezen hoe de overgang is geregeld voor de verschillende vergunningen.

Algemene regels op een plek
Vroeger vond je de regels waar je bedrijf aan moest voldoen op meerdere plekken, bijvoorbeeld in het Activiteitenbesluit of het Bouwbesluit. Als de Omgevingswet van kracht is vervallen deze en zijn de algemene regels vastgelegd op één plek, namelijk in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels in het Bal zijn vrijwel gelijk aan die in het (oude) Activiteitenbesluit.

Als je wel iets verandert
Als je plannen hebt en je wilt iets veranderen aan je bedrijfsvoering moet je controleren of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor een (milieubelastende) activiteit. Ook moet je nagaan of er milieuregels gelden op grond van het Bal of het omgevingsplan (vanuit de gemeente). Dit doe je via het nieuwe Omgevingsloket. Dit nieuwe loket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding. Problemen met de werking van het Omgevingsloket? Ga dan naar IPLO.nl.

Uitzonderingen
Voor een aantal bedrijven (bijv. detailhandel en horeca) geldt het Bal niet. Zij vinden de milieuregels in het omgevingsplan van de gemeente.

Aan de slag met de Omgevingswet
Meer informatie is na te lezen op www.IPLO.nl. Als de Omgevingswet in werking treedt kun je terecht bij je gemeente (voor bedrijfsinitiatieven) of bij je ons als Brancheorganisatie Hibin voor inhoudelijke vragen over de Omgevingswet.