Duurzame kenmerken in ETIM?
06.06.2023 / Digitalisering,

Nieuwsbericht

Duurzame kenmerken in ETIM?

Er is een groeiende aandacht voor duurzaamheid en milieuvraagstukken, en dit heeft ook invloed op de classificatie van producten. Vaker komt naar voren dat deelnemers van ETIM Nederland en andere ETIM-landenorganisaties duurzame en milieugerelateerde kenmerken opgenomen zien willen worden in ETIM.

Maar is dit een wens die breed wordt gedragen, ook door de leverancier en de bouwmaterialenhandel? ETIM International nam het initiatief om wereldwijd de meningen te peilen. Ketenstandaard onderzocht de meningen van haar leden in Nederland.

Conclusie
Respondenten zien graag dat duurzaamheids- en milieukenmerken worden toegevoegd aan ETIM.
“Als fabrikant worden we bijna dagelijks ‘geconfronteerd’ met de vraag of we duurzaamheids- en milieudata kunnen aanleveren voor onze producten.” Ook komt naar voren dat standaardisatie van deze gegevens de oplossing moet zijn: “Op dit momenten worden de aan duurzaamheid gerelateerde waarden vaak op verschillende manieren berekend. Daardoor zijn ze niet direct te vergelijken.”

Vervolg
Ketenstandaard zal de resultaten van de opiniepeiling delen met ETIM International. Op basis van de bevindingen van alle ETIM-landen wordt geëvalueerd hoe duurzaamheid en milieu kunnen worden geïntegreerd in het ETIM-classificatiemodel of het uitwisselingsformat. Uiteindelijk is het aan de markt om aan te geven hoe men wil omgaan met duurzame en milieugerelateerde kenmerken.

Lees verder