EIB: Arbeid in bouwsector blijft robuust
31.10.2023 / Marktontwikkelingen en trends, Werken in de bouwmaterialenhandel,

Nieuwsbericht

EIB: Arbeid in bouwsector blijft robuust

Tussen 2020 en 2023 heeft de bouwsector 70.000 fulltime arbeidskrachten aangetrokken. De werkgelegenheid is gestegen met 40.000 arbeidsjaren, en nog eens 30.000 arbeidsjaren waren nodig voor de vervanging van personeel als gevolg van pensionering en arbeidsongeschiktheid. Deze groei vond plaats ondanks een gematigde productiestijging en een afname van de arbeidsproductiviteit.

Op korte termijn wordt verwacht dat de bouwproductie met 2,5% zal krimpen in het komende jaar, wat kan leiden tot een lichte daling van de werkgelegenheid in 2024 en stabilisatie in 2025. De hoge spanning op de bouwarbeidsmarkt zal in deze periode afnemen. Na 2025 wordt verwacht dat de werkgelegenheid weer zal stijgen, met een niveau dat iets hoger ligt dan in het afgelopen jaar, parallel aan de groei van de bouwproductie. Over het algemeen wordt verwacht dat er voldoende arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn op macroniveau, dankzij de groeiende interesse in bouwopleidingen. Er zijn echter specifieke knelpunten op beroepsniveau, met name in beroepen zoals installateurs, technisch en uitvoerend management, en kleine gespecialiseerde vakgebieden.

Deze bevindingen zijn afkomstig uit het recente rapport van het EIB, getiteld 'Trends op de bouwarbeidsmarkt 2023-2027'. Lees hier verder