EIB Conjunctuurbericht april 2024 – orderportefeuilles bouwnijverheid
12.06.2024 / Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

EIB Conjunctuurbericht april 2024 – orderportefeuilles bouwnijverheid

In april van dit jaar is de gemiddelde orderportefeuille in de totale bouwnijverheid gestegen naar 10,4 maanden werk, een toename van één tiende maand ten opzichte van maart. Dit blijkt uit de meest recente conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

De burgerlijke en utiliteitsbouw zagen een lichte groei met een gemiddelde werkvoorraad van 11,8 maanden. De utiliteitsbouw kende een stijging naar 9,9 maanden werk, terwijl de woningbouw een lichte daling zag naar 13 maanden.

Ook de grond-, water- en wegenbouw noteerde een toename. De orderportefeuilles stegen naar 8,1 maanden werk. De grond- en waterbouw sectoren lieten een groei zien naar 8,8 maanden en de wegenbouw kwam uit op 7,5 maanden werk.

Belemmeringen
Ondanks deze groei gaf 44% van de bouwbedrijven aan belemmeringen te ondervinden bij de productie. In de burgerlijke en utiliteitsbouw was een gebrek aan orders de belangrijkste oorzaak, terwijl de grond-, water- en wegenbouw voornamelijk last had van personeelstekorten en een tekort aan orders.

Verdere cijfers
De productie is de afgelopen drie maanden bij 17% van de bedrijven toegenomen en bij 15% afgenomen. Daarnaast beoordeelde 16% van de bedrijven hun orderpositie als groot, terwijl 17% deze als klein beschouwde. Wat betreft de toekomst verwacht 18% van de bedrijven een toename in personeelsbezetting in de komende drie maanden, terwijl 3% juist een daling voorziet. Bovendien verwacht 28% van de bouwbedrijven een prijsstijging in de komende drie maanden.

Ondanks bovengenoemde de uitdagingen, productiebelemmeringen en personeelstekorten bij toekomstige groei is een licht-positieve tendens waar te nemen.

Lees hier verder