Klimaatdoelen gebouwde omgeving: een brug te ver, volgens EIB
23.05.2024 / Marktontwikkelingen en trends,

Nieuwsbericht

Klimaatdoelen gebouwde omgeving: een brug te ver, volgens EIB

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) concludeert in een recent verschenen studie dat de doelstelling om in 2050 een klimaatneutrale gebouwde omgeving te realiseren in Nederland niet realistisch is. Ondanks dat de benodigde investering van € 375 miljard, waarvan € 225 miljard onrendabel, financieel mogelijk zou zijn, vormt de vereiste arbeidscapaciteit een onoverkomelijk obstakel.

Hoofdpunten van het EIB-rapport:
Om 7 miljoen woningen en 480 miljoen vierkante meter aan overige gebouwen van het aardgas te halen, is een investering van € 375 miljard nodig, waarvan een groot deel onrendabel is. Hoewel deze investering binnen 27 jaar mogelijk lijkt, vormt de arbeidsmarkt een groter probleem.

Momenteel zijn bijna 60.000 voltijdbanen betrokken bij de verduurzaming van gebouwen. Voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 zijn er ruim 150.000 voltijdbanen nodig. De instroom in technische opleidingen neemt af, en het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten is onwaarschijnlijk vanwege de vraag elders in Europa.

De doelen voor 2040, zoals 90% CO2-reductie, zijn nog minder haalbaar. Een verlenging van de termijn tot 2060 zou een realistischer pad bieden voor de benodigde arbeidscapaciteit.

Het EIB benadrukt dat zonder aanzienlijke veranderingen in de arbeidsmarkt en een herziening van de tijdsplanning, de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale gebouwde omgeving te hebben, onhaalbaar blijft.

Bron: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), rapport 'Klimaatambities in de gebouwde omgeving'.