Lees de ervaringen van de deelnemers: Experttafel Digitalisering
07.02.2023 / Digitalisering,

Nieuwsbericht

Lees de ervaringen van de deelnemers: Experttafel Digitalisering

Op donderdagmiddag 26 januari vond de Experttafel Digitalisering plaats. Volgens de deelnemers, waaronder het overgrote deel bouwgroothandelaren, maar ook onderzoekscentra en leveranciers van digitale oplossingen voor de bouw was het een zeer geslaagde middag. Met twee ijzersterke presentaties van Peter Ligthart en Willem Pel. Dat bleek de perfecte voeding voor inhoudelijk debat en discussie. Want hoe gaan bedrijven en instanties nou om met het digitaliseringsvraagstuk? Een gemeenschappelijke deler kwam duidelijk naar voren: het universeel delen van gestandaardiseerde data is de toekomst. En wel om faalkosten te elimineren, duurzaam te bouwen; zij het circulair of biobased en te versnellen.

We hebben meerdere deelnemers bereid gevonden te bespreken wat de Experttafel Digitalisering hen heeft opgeleverd.

TNO
Tim van Ee | Wim van der Poel: “vanuit TNO hebben we afgelopen donderdag deel genomen aan de Experttafel Digitalisering, georganiseerd door Hibin. Een mooi initiatief. Enerzijds vanwege de twee interessante presentaties, maar zeker ook om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen waar we met z’n allen voor staan als het gaat om digitalisering in de bouw, in dit geval specifiek voor de toeleverende partijen.

In een mooi compact overzicht is Peter Ligthart ingegaan op de Wkb en wat dat gaat betekenen voor zaken als een consumentendossier. Willem Pel is vervolgens ingegaan op het gebruik en de vraag naar data binnen de bouwwereld. Heel goed ook dat er voldoende tijd was ingeruimd om vanuit de zaal de ervaringen te horen als het gaat om data en digitalisering.

Wat ik ervan heb opgestoken is dat het gebruik van data een onderwerp is dat veel partijen bezig houdt.  Zo is het voor de één op dit moment voldoende om bezig te zijn op Excel niveau, waar de ander zich afvraagt wat de rol van BIM binnen hun organisatie zou moeten betekenen. Eén van de grote uitdagingen m.b.t. de Wkb is dat de productdata die in het begin van de keten bij de toeleveranciers ligt, uiteindelijk ook in het consumentendossier terecht moet komen voor de gebruiker van de woning. Allerbelangrijkste om dit te realiseren is volgens mij om met elkaar het gesprek erover te blijven voeren en ervaringen uit te wisselen. Digitalisering in de bouw doe je tenslotte met z’n allen en als je daar op tijd afspraken met elkaar over maakt hoe je omgaat met data in met name de uitwisseling ervan tussen organisaties is dat grote winst.”

PontMeyer
Rutger Gijzen – Manager Services: “mijn Experttafel Digitalisering is goed bevallen. Het aanstekelijke enthousiasme van Ad helpt om de discussie aan te gaan over lastige onderwerpen zoals de Wkb en de (toekomstige?!) datavraag  in de Bouw.

Doordat er naast spelers uit de bouwketen ook onderzoekers en praktijkopleiders aanwezig waren, werden de onderwerpen vanuit meerdere kanten belicht. Dit helpt ons om bouwers in Nederland nog beter te ondersteunen.”

Koninklijke VolkerWessels B.V.
Celina van den Bank – Procesmanager: “Wat ik mooi vind, is dat de hele bouwketen op zoek is naar een samenwerking in de digitalisering. Van leverancier tot aannemer, maar ook mensen die bezig zijn met duurzaamheid en kennisdeling. Het is fijn dat er partijen zijn zoals Hibin en Ketenstandaard die dit proberen te faciliteren, zodat we als bouwsector sneller, gemakkelijker en effectiever met elkaar kunnen samenwerken.”


Meer informatie over de Experttafel Digitalisering? Contact Ad Blokker – a.blokker@hibin.nl