Noodkreet: meer aandacht voor esthetiek en kwaliteit Nederlandse woningbouw
28.11.2023 / Branche-ontwikkeling, Versnelling van de bouw- en renovatieopgave,

Nieuwsbericht

Noodkreet: meer aandacht voor esthetiek en kwaliteit Nederlandse woningbouw

Deskundigen waarschuwen voor de afnemende esthetiek en creativiteit in de Nederlandse architectuur bij de bouw van woningen. Daarnaast stellen ze vast dat de bouwkwaliteit al jaren afneemt, terwijl er een enorme woningbouwopgave ligt. Ze stellen dat architecten hierin een belangrijkere rol zouden moeten spelen.  

De Amerikaanse architectuurprofessor Aaron Betsky bekritiseert met name de bouwstijl in Vinex-wijken en het Haagse cultuurpaleis Amare. De kritiek betreft zowel het ontwerp als de bouwkwaliteit, waarbij wordt aangevoerd dat de focus te veel op kwantiteit en kostenbesparing ligt, ten koste van schoonheid en duurzaamheid.

Nederlandse experts, waaronder Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Aric Chen van Het Nieuwe Instituut, erkennen deze 'saaiheid' en pleiten voor een heroverweging van de rol van architectuur. Ze wijzen op de veranderde omstandigheden sinds de financiële crisis, die hebben geleid tot een meer sobere en minder avontuurlijke bouwstijl.

De deskundigen doen uitdrukkelijk een oproep om niet alleen de focus op volume en kosten te leggen, maar ook op kwaliteit en de bredere leefomgeving.

Lees hier het uitgebreide artikel