Ziekteverzuim licht gedaald, maar nog altijd boven 5%
12.06.2024 / Werkgeverschap, Marktontwikkelingen en trends, Werken in de bouwmaterialenhandel,

Nieuwsbericht

Ziekteverzuim licht gedaald, maar nog altijd boven 5%

In 2023 is het ziekteverzuim in Nederland licht gedaald. Het verzuimpercentage komt over heel 2023 uit op 5,3%. Ondanks de daling ten opzichte van 2022 (5,6%) zijn we vaker en langer ziek dan vóór de coronapandemie. Het verzuimpercentage over 2019 bedroeg 4,4%. De verzuimduur in 2023 komt uit op gemiddeld 8,2 dagen per jaar, waarbij het pre-corona ging om 7,8 dagen per jaar (2019).

Wat opvalt is dat het verzuim door psychische klachten blijft stijgen; met name bij jongere werknemers. De hoofdoorzaken van ziekteverzuim zijn voornamelijk griep en verkoudheid (61%), gevolgd door fysieke klachten en klachten aan het bewegingsapparaat (12 & 10%) en psychische klachten (8%). Werkdruk is een belangrijke factor voor werkgerelateerd verzuim en burn-out klachten. Dit is vooral te zijn bij de leeftijdsgroep 25 tot 45-jarigen. Maar het overgrote deel van verzuim komt niet voort uit werk, namelijk 73,8%.

Wat goed blijkt te werken zijn preventieve maatregelen, bijvoorbeeld preventief medisch onderzoek (PMO). Cruciaal om gezondheidsrisico’s vroegtijdig te identificeren en verzuim te voorkomen.

Hoe zit het met ziekteverzuim in de bouw en de handel (algemeen)?
in de bouwsector kwam vorig jaar het verzuimpercentage uit op 4,8%, terwijl in 2022 met 5,3% fors hoger lag. In de handel algemeen betrof het verzuimpercentage 4,6% terwijl dit in 2022 ook een stuk hoger lag (5%).

Het ziekteverzuim kostte Nederland ruim 23 miljard euro, waarbij een zieke werknemer gemiddeld €350,- per dag kostte, aldus de rapportage van Nationale Nederlanden.

Bekijk hier meer informatie over ziekteverzuim