Cao: bonden en werkgevers Hibin bereiken een mooi gebalanceerd onderhandelingsresultaat
28.11.2022

Nieuwsbericht

Cao: bonden en werkgevers Hibin bereiken een mooi gebalanceerd onderhandelingsresultaat

Bonden gaan het resultaat aan hun achterban voorleggen met een neutraal advies.

Bonden en werkgevers willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de cao in 2023.  Daarom hebben we er voor gekozen om eerst te gaan praten over loon. Daarnaast vinden het we belangrijk dat alle bedrijven in de branche een regeling hebben voor reiskosten. Hier hebben we ook afspraken over gemaakt.

Als werkgevers realiseren we ons dat het moeilijke en onzekere tijden zijn voor werknemers. Kosten voor levensonderhoud zijn het afgelopen jaar flink gestegen en daar willen we in tegemoet komen. Om te zorgen dat alle werknemers hier hetzelfde van profiteren, hebben we een vast bedrag per maand aan het loonbod toegevoegd.

Tegelijkertijd zitten we in onzekere tijden die grote effecten hebben op de economische ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne remt economische groei. De uitspraak van de Raad van State in het stikstofdossier remt de bouw. Hoge grondstofprijzen en hoge prijzen voor bouwmateriaal door de extreem gestegen gasprijzen remmen het bouwproces verder. De vooruitzichten zijn vooralsnog niet heel gunstig.

Deze situatie vraagt om een gebalanceerde loonsverhoging die recht doet aan de gestegen kosten voor levensonderhoud en rekening houdt met een sterk gewijzigde economische situatie. Het helpt daarbij dat het kabinet voor volgend jaar rekening heeft gehouden met de gestegen kosten voor levensonderhoud.

Werknemers (vertegenwoordigd door FNV, CNV en De Unie) en werkgevers (vertegenwoordigd door Koninklijke Hibin) hebben een mooi en gebalanceerd onderhandelingsresultaat bereikt over de loonsverhoging in 2023. De lonen worden in twee periodes verhoogd met 4,5% in totaal en €50,00. 

  • Per 1 januari een verhoging van  2,5% + €50,00 (bij voltijdse werkweek)
  • Per 1 juli een verhoging van 2%
  • cao gaat in per 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 1 jaar

In totaal gaat het om een gemiddelde loonstijging van 6%. Hiermee is het verreweg de hoogste loonstijging voor Hibin ooit tot stand gekomen.

Naast de loonsverhoging is ook overeen gekomen dat ieder bedrijf een reiskostenregeling invoert als tegemoetkoming voor de hoge reiskosten. Bedrijven die al een reiskostenregeling hebben hoeven niets te doen. Als een bedrijf nog geen reiskostenregeling heeft, zijn ze vrij in hoe zij deze wensen op te stellen.

Partijen hebben ook afgesproken om in 2023 aan tafel te gaan over onder andere de volgende punten:

  • Generatiepactregeling
  • Pensioenen
  • Mobiliteit waaronder reiskostenregeling
  • Functie- en loongebouw
  • Contracten (flex)
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Bijzondere (wettelijk) verlof