Werkgeverschap

Ondersteuning

Maatwerk in ondersteuning voor Hibin lidbedrijven
Hibin ondersteunt aangesloten bedrijven in het professionaliseren van hun organisatie en het bevorderen van goed werkgeverschap. Daarvoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar. De kern daarvan is dat er continu wordt gekeken naar ontwikkelingen in de branche, zodat het aanbod aansluit op de actuele vraag van ondernemers. Korte lijntjes met de aangesloten bedrijven zorgen ervoor dat signalen uit de praktijk snel en adequaat worden opgepakt. 

Sommige instrumenten zijn (mede) gericht op werknemers in de branche.