Wetgeving Werkgeverschap

ARBO

Veilig en gezond werken
Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van de Arbowet in bedrijven en de bouwmaterialengroothandel als geheel. Hibin draagt bij aan gezonde werkomstandigheden met onder andere een branchespecifieke RI&E (Hibrie, intern link) en het branchespecifieke ZorgPortaal.

Het opstellen en naleven van een goed arbobeleid is een cyclisch proces, de zogeheten arbobeleidscyclus. Hierbij stelt de werkgever via plan, do, check en act (PDCA) het eigen beleid op, evalueert deze en blijft deze verbeteren. De arbobeleidscyclus bestaat dus uit het geheel van inventariseren van de risico’s en het vastleggen en uitvoeren van maatregelen, tot het evalueren (en vervolgens bijstellen) van het beleid en de afzonderlijke maatregelen. Hierbij dient ook het preventieadvies van de bedrijfsarts, dat is gebaseerd op de uitkomsten van de consulten van andere arbodeskundigen, meegenomen te worden. De betrokkenen zijn verplicht hiertoe nauw met elkaar samen te werken (bron: Arboportaal ministerie SZW).

Verzuim en re-integratie
Een goed arbobeleid leidt tot duurzame inzetbaarheid en verhoogde productiviteit. Het arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie. Hibin heeft in het verleden een zorgportaal ontwikkeld van waaruit werkgevers en werknemers worden begeleid bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie. De uitvoering hiervan is belegd bij SuperGarant. SuperGarant biedt één loket voor arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, re-integratie, ziektekosten en WIA.

Donckers, M.
Contactpersoon
Marc Donckers