Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

‘We zijn hier erg blij mee’

 

Richard Tieskens - voormalig voorzitter DigiGO
"We zijn hier erg blij mee. Het is een van de doelstellingen van DigiGO om productinformatie inzichtelijk te maken. We hebben vier ambities benoemd, waarvan de eerste gaat over deelbare en herbruikbare informatie. Het project voor versnelling van ETIM-classificatie van Hibin past daar precies in.” Richard Tieskens, voorzitter van het Digiteam, het uitvoeringsorgaan van de DigiGO, is positief over het Hibin-project ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’. 

"Bij DigiGO zien we in bredere zin dezelfde behoefte en daarom zijn we hier heel erg blij mee. Hibin was enkele jaren geleden samen met Bouwend Nederland en Techniek Nederland al betrokken bij het digitale stelsel voor de gebouwde omgeving (DSGO, voorheen DSBI) en heeft nu duidelijk stappen gemaakt. Met dit project zorg je ervoor dat de bouwgroothandel de juiste data uit het domein van de fabrikant kan halen en dat in een non-concurrentiele omgeving.”

Richard Tieskens is vanuit het Rijksvastgoedbedrijf voorzitter van het Digiteam. Bij het Rijksvastgoedbedrijf was hij eerder directeur vastgoedbeheer en plaatsvervangend Directeur-Generaal. Vanuit zijn ervaringen aan opdrachtgeverskant noemt hij duurzaamheid en circulair bouwen als belangrijke factoren voor deelbare en herbruikbare productinformatie. "Je wilt dat producten herbruikbaar zijn, maar dat lukt niet zolang je de productinformatie niet op orde hebt. Het is van groot belang dat je bij de bron, de fabrikant, terecht kunt. Vanuit de fabrikant moet alle productdata gedistribueerd kunnen worden tot op het niveau van de gebruiker. Waarom het beschikbaar hebben van data voor opdrachtgevers belangrijk is, kan ik ook illustreren met problemen uit het verleden. Op het moment dat er problemen waren met kanaalplaatvloeren wilde iedereen weten waar die waren toegepast. Die informatie was niet beschikbaar. Hetzelfde gold voor het gebruik van Chroom 6 in verf. We kunnen niet voorspellen welke vragen er over een paar jaar gesteld worden. Ook daarom wil je als opdrachtgever dat de benodigde informatie vanuit de bron, de fabrikanten waar de verantwoordelijkheid voor de productdata ligt, verder de keten in gestuurd kan worden.” (foto: Amanda Oomen)