Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

Direct aan de slag & Quick-Scan

Het convenant is meer dan een intentieverklaring. Deelnemers kunnen direct aan de slag. Ketenstandaard Bouw en Techniek heeft, apart voor fabrikanten en groothandelsbedrijven, een quickscan ontwikkeld. Daarna volgt ondersteuning bij het maken van een stappenplan. Uit de quickcsan blijkt waar een bedrijf staat en welke vervolgstappen nodig zijn. Fabrikanten kunnen er vervolgens voor kiezen om samen met Ketenstandaard een stappenplan voor de implementatie, dan wel verdere uitbouw, van ETIM-classificatie voor hun producten en het actueel houden van productdata, op te stellen. De bouwgroothandelsbedrijven kunnen ervoor kiezen om samen met Ketenstandaard een stappenplan te maken waarin beschreven staat op welke wijze zij hun producten ETIM geclassificeerd aan hun klanten kunnen aanbieden. 

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Ad Blokker van Koninklijke Hibin (a.blokker@hibin.nl; 06-5155 5390)
 

Voorbeeld quickscan

Bouwtoeleveringsbedrijven die het convenant ondertekenen krijgen via Ketenstandaard Bouw en Techniek toegang tot een digitale quickscan.  Uit de quickcsan blijkt waar een bedrijf staat en welke vervolgstappen nodig zijn. Bedrijven kunnen er vervolgens voor kiezen om samen met Ketenstandaard een stappenplan voor de implementatie op te stellen. Er zijn aparte quickscans voor fabrikanten en grothandelsbedrijven. Onderstaand als voorbeeld pdf-bestanden van de quickscans en, zowel voor fabrikanten als groothandelsbedrijven, ter oriëntatie een voorbeeldrapportage.

Quickscan fabrikanten

Voorbeeldrapport fabrikant

 

Quickscan groothandelsbedrijven

Voorbeeld rapport groothandelsbedrijf