Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

Direct aan de slag

Het convenant is meer dan een intentieverklaring. Deelnemers kunnen direct aan de slag. Ketenstandaard Bouw en Techniek heeft, apart voor fabrikanten en groothandelsbedrijven, een quickscan ontwikkeld. Daarna volgt ondersteuning bij het maken van een stappenplan. Uit de quickcsan blijkt waar een bedrijf staat en welke vervolgstappen nodig zijn. Fabrikanten kunnen er vervolgens voor kiezen om samen met Ketenstandaard een stappenplan voor de implementatie, dan wel verdere uitbouw, van ETIM-classificatie voor hun producten en het actueel houden van productdata, op te stellen. De bouwgroothandelsbedrijven kunnen ervoor kiezen om samen met Ketenstandaard een stappenplan te maken waarin beschreven staat op welke wijze zij hun producten ETIM geclassificeerd aan hun klanten kunnen aanbieden.  Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Ad Blokker van Koninklijke Hibin (a.blokker@hibin.nl; 06-5155 5390)