Convenant Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

De rol van Hibin

Koninklijke Hibin, Netwerk van de bouwtoelevering, heeft het initiatief genomen voor het convenant. Hibin dient het preconcurrentiële belang van de bouwtoelevering om te komen tot uitwisseling van kwalitatief hoogwaardige productdata. Met het convenant is Hibin aanjager van het proces. Hibin spreekt geen voorkeur uit over hoe ondertekenende partijen ETIM willen implementeren; in eigen beheer en/of met behulp van marktpartijen. Hibin spreekt ook geen voorkeur uit voor marktpartijen waarmee ondertekenaars zouden kunnen samenwerken en benadrukt dat samenwerking met marktpartijen geen afbreuk mag doen aan het uitgangspunt dat fabrikanten te allen tijde eigenaar blijven van de productdata.