Personeelsontwikkeling

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Duidelijke doelen voor persoonlijke ontwikkeling
Blijven ontwikkelen staat los van de leeftijd van medewerkers. Wie zich kan blijven ontwikkelen, haalt meer voldoening uit het werk. Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) biedt medewerkers duidelijkheid in doelstellingen voor zijn of haar persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling met het oog op de toekomst. Het POP helpt om de verder loopbaan vorm te geven in het licht van de te verwachten ontwikkelingen van de totale organisatie op lange termijn.
Hibin biedt begeleiding bij het samen met medewerkers komen tot een perfect POP. Er is een speciale handleiding met praktische tips beschikbaar. 

Verder ontwikkelde een format voor een POP.

Neem voor meer informatie contact op de Programmamanager Professionalisering bij Hibin.