Personeelsontwikkeling

Opleidings (beleids)plan

Structurele aanpak met opleidingsbeleidsplan
Veranderingen gaan snel, zowel in de maatschappij als in de branche. Bijblijven is essentieel. Een leven lang leren geldt voor medewerkers én organisaties. Een opleidingsbeleidsplan zorgt voor een structurele aanpak waarbij medewerkers zich continu kunnen blijven ontwikkelen. Zo’n opleidingsbeleidsplan sluit aan bij de missie, visie en cultuur van bedrijven en vormt de basis voor de ontwikkeling van individuele medewerkers.

Hibin begeleidt aangesloten bedrijven stap voor stap in het ontwikkelen van een opledings(beleids)plan. Dat begint met een goed beeld van de bedrijfsdoelen voor de komende jaren en de (branche)ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Daaruit komt naar voren welke kennis en competenties nodig zijn om die doelen te bereiken. Ook de huidige opbouw van het personeelsbestand is een ander belangrijke factor. Verdwijnen kennis en competenties doordat medewerkers met pensioen gaan? Kunnen oudere medewerkers een rol spelen in het overdragen van kennis op jongere collega’s?

De kennis en ervaring vanuit (de ontwikkeling van) het vakgerichte opleidingsaanbod van Hibin brengt een sterke binding met de bouwtoelevering met zich mee. Adviseurs kennen de branche, zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en kunnen ondernemers op maat ondersteunen. Als basis is een instrument ontwikkeld waar bedrijven ook zelf mee aan de slag kunnen. Aan de hand van een aantal vragen wordt duidelijk hoe werken aan kennis en competenties van medewerkers bijdraagt aan de doelen van de organisatie.

Neem voor meer informatie contact op met de Programmamanager Professionalisering bij Hibin.